курсови работи за су, курсови работи, курсови работи разработване, су курсови работи, поръчка на дипломни и курсови работи, разработване на курсови работи и реферати, курсови за су, .

Най-качествените дипломни и курсови работи у нас! Разработка на теми и казуси за СУ, дипломни и курсови работи за Софийския университет (СУ).

Казуси за СУ, разработки за СУ, дипломни и курсови задачи и работи, есета.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Курсови работи за СУ

ПОРЪЧКА НА ТЕМА ЗА СУ "Св. Климент Охридски" !

За студентите от СУ, предлагаме консултации, изработка и изготвяне на индивидуални теми / курсови и дипломни работи за СУ.

Заявки
те се правят по предварително направена < поръчка за изработка > на зададена от клиента тема / курсова работа.

Ако имате специално поставени изисквания  за съдържание и структура  за търсената от Вас разработка, попаднали сте на точното място!

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 

ВАЖНО ЗА ПОРЪЧКИ !!!
Свържете се с < нас > или изпращайте своите < запитвания > свързани с теми във всички хуманитарни области изучавани в СУ "Св. Климент Охридски":


*** *** ***
Икономика, Право, История, Международни отношения, Философия, Българска филология, Социология, Психология, Статистика, Европеистика, Литература, Математика, Финанси, Бизнесадминистрация, УЧР, Туризъм, Счетоводство, Маркетинг и др.

*** *** ***

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ !

 • Изисквания към структурата и съдържанието на курсовата работа за СУ "Св. Климент Охридски"!

  І. Въведение

  • Разкриване на поставената цел и задачи.
  • Кратко описание на отделните параграфи (глави), на използваната методика, на основните източници, използвани при написването на работата.
  • Кратка характеристика на обекта на изследването.

  ІІ. Основна част

  • Първият параграф като правило има теоретичен характер. Излага се целенасочено и синтезирано теорията по темата, като се посочват по съответен начин информационните източници.
  • В следващия(те) параграфи се представят разглежданите в курсовата работа въпроси.
  • Изложението трябва да бъде последователно, логично, конкретно.
  • Поднесеното съдържание не трябва да бъде преписано от първоизточниците, а да представлява самостоятелен критичен разбор на излаганите проблеми.
  • Разчетите и цифровата информация е препоръчително да бъде представена в аналитични таблици, графики и схеми.

  ІІІ. Заключение

  • Аргументирани общи изводи и предложения
  • Библиография
  • Списък на използваната и цитирана литература, съставен според българските стандарти.

ПОЛЕЗНО !!!
В случай че Ви интересува изготвяне на курсова работа за Ваш приятел от друг университет или по тема/специалност, която не намирате не губете време -
свържете се с нас!

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас