Казуси за УНСС, Разработване на казуси, Казус за УНСС, казус поръчка, унсс казуси, казуси, разработка на казуси, казуси за магистри, писане на казуси, поръчка казуси, безплатни казуси, .

Казуси за магистри дистанционно обучение УНСС.

Ако нямате време за изпълнение на различните задания, курсови работи, реферати, есета, казуси за УНСС.

Ако се дипломирате като специалисти, бакалаври, магистри в УНСС.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Казуси за бакалавърски и магистърски програми на УНСС

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Условията за изработването, представянето и оценяването на казуса са следните:

1. Казусът следва да бъде разработен на основата на посочената структура и план на развитие. Всеки въпрос следва да намери своя отговор в посочения ред и логична връзка с останалите;

2. Всеки казус трябва:

  • да започва с кратък увод, като обосновка на направения избор (например на фирмата) от страна на студента, срещнати трудности и проблеми при разработката;
  • да съдържа заключение с основните изводи от разработката;
  • ползвана информация, цитирана по установения ред, вкл. internet адреси;

3. Оценката на казуса се извършва по шестобалната система. Анулират се всички казуси, които:

  • се дублират с други;
  • не отговарят на посочените изисквания като структура, план, съдържание, информационно осигуряване, или са представени написани на ръка;
  • заимствани са от готови материали без анализ и оценка от страна на студента;


               гр. София - 0888/ 73 90 90  (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

ВАЖНО !!!
Предлагаме индивидуално разработване на казуси за редовно и дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за дистанционно обучение към УНСС.

Казусите за бакалавърски и магистърски програми на УНСС се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА УНСС !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


 Фирмата
гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казус за УНСС е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!

ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – Магистърска програма

Бизнес администрация (казус)

Поръчай >

Външнотърговска политика (казус)

Поръчай >

Икономика на отбраната и сигурността (казус)

Поръчай >

Икономически структури и индустриална организация (казус)

Поръчай >

Институционални анализи (казус)

Поръчай >

Количествени методи в икономиката (казус)

Поръчай >

Корпоративно управление (казус)

Поръчай >

Макроикономически теории и анализи (казус)

Поръчай >

Маркетинг (казус)

Поръчай >

Международни икономически отношения (казус)

Поръчай >

Политики на Европейския съюз (казус)

Поръчай >

Правно регулиране на бизнеса (казус)

Поръчай >

Публични финанси (казус)

Поръчай >

Публична администрация (казус)

Поръчай >

Публично право (казус)

Поръчай >

Регионална икономика (казус)

Поръчай >

Счетоводство и контрол (казус)

Поръчай >

Стратегии за управление на риска (казус)

Поръчай >

Счетоводство и финанси на предприятието (казус)

Поръчай >

Теория на пазарното стопанство (казус)

Поръчай >

Управление на екипи и лидерство (казус)

Поръчай >

Управление на качеството (казус)

Поръчай >

Управление на националната икономика (казус)

Поръчай >

Управление на проекти (казус)

Поръчай >

Управление на човешките ресурси (казус)

Поръчай >

Управленско консултиране (казус)

Поръчай >

Управленско счетоводство (казус)

Поръчай >

Финансов анализ на инвестициите (казус)

Поръчай >

Финансови пазари (казус)

Поръчай >


В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка -
свържете се с нас!

Ценовите условия за индивидуално разработване на казуси за редовно и дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за дистанционно обучение се определят в зависимост от конкретния казус.

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас